Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).
X
Menu

Reklamačný poriadok

KONTROLA TOVARU

Zákazník je povinný skontrolovať tovar (dodávku), či nie je viditeľne alebo inak poškodený. V prípade, že je zásielka poškodená, zákazník dodávku nemusí prevziať, ale v tom prípade je potrebné neodkladne kontaktovať predajcu (internetový obchod) o neprevzatí zásielky. V prípade, že zákazník tovar prevezme, ale zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom alebo so zásielkou neobdržal faktúru, je povinný neodkladne informovať internetový obchod o tejto skutočnosti. V prípade, že tak neurobí, nemusí byť jeho neskoršia reklamácia uznaná.


PRIJATIE TOVARU NA REKLAMÁCIU

Na reklamáciu je prijatý iba kompletný tovar, so sprievodnou dokumentáciou (kópia faktúry, popis závady, ...). Reklamácia tovaru zakúpeného v internetovom obchode spoločnosti www.provelo.sk môže byť uplatnená iba na adrese prevádzky dodávateľa:

MEKON, s. r. o., Liptovská 7369/1A, 911 08 Trenčín

Stav tovaru neumožňujúci prijatie tovaru na reklamáciu:

• tovar bez predloženia dokladu o kúpe (faktúra, príp. kópia faktúry)

• tovar poškodený prírodnými živlami ako je voda, oheň, blesk a pod.

• tovar po záručnej dobe v deň predloženia (doručenia) tovaru k reklamácii

• tovar mechanicky poškodený

• tovar poškodený nesprávnym použitím v rozpore s návodom na obsluhu alebo bežnými zásadami použitia daného tovaru

• tovar poškodený neodborným servisným zásahom


NA KOHO SA OBRÁTIŤ

Pokiaľ potrebujete poradiť s reklamáciou, prípadne sa opýtať na stav a akékoľvek ďalšie informácie, kontaktnou osobou je Michal Kozelek - tel. +421 (0)944 507 150


AKO UPLATNIŤ REKLAMÁCIU

V prípade, že tovar splňuje kritéria pre prijatie na reklamáciu (vyššie uvedené v texte), postupujte podľa nasledujúcich inštrukcii. Budeme sa môcť Vašej reklamácii venovať a vybaviť ju v čo najkratšom možnom termíne.
V prípade, že tovar došiel v porušenom obale, doporučujeme zásielku neprebrať alebo ju s prepravnou službou skontrolovať, či je dodávka tovaru kompletná a v neporušenom stave.
V prípade, že tovar bol doručený v neporušenom stave a neporušenom obale, ale prejavila sa u neho zjavná výrobná vada (a to aj v priebehu používania) a je podľa dátumu na faktúre tovar v záruke, pošlite nám ho na adresu uvedenú vyššie spoločne so sprievodným listom s popisom závady. My uplatníme reklamáciu u nášho dodávateľa.


VECI POTREBNÉ K REKLAMÁCII

• reklamovaný tovar zabalte a priložte kópiu faktúry

• priložte riadne vyplnený reklamačný protokol, ktorý slúži ako sprievodný list reklamácie

• všetko pošlite na adresu uvedenú vyššie. Nezabudnite pripojiť Vašu spiatočnú adresu a telefonický kontakt.

Reklamačný protokol - pdf súbor na stiahnutie


NÁKLADY NA DOPRAVU

Náklady na dopravu reklamovaného tovaru do prevádzky internetového obchodu hradí zákazník. Internetový obchod Vašu reklamáciu vybaví do 30 dní, pokiaľ nebude dohodnuté inak.


SÚHLAS S REKLAMAČNÝM PORIADKOM

Súhlas s reklamačným poriadkom potvrdzuje zákazník prevzatím tovaru od prepravcu a podpísaním protokolu príslušného prepravcu. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih, kedy je tovar prebraný od dopravcu, prípadne vybratý na pošte.

kontaktný formulár
chcem zaslať dotaz